Politie houdt schutters balletjespistool aan

donderdag 19 februari 2015

Assen - De politie in Assen heeft de jongens die dinsdagmiddag een 11-jarig meisje en een 9-jarige jongen in de Frans Halsstraat hebben beschoten met een balletjespistool opgespoord.

Het gaat om twee jongens van 14 en 15 jaar uit Assen. Na demelding startte de politie een onderzoek en werd er een burgernetmelding en eengetuigenoproep gedaan. Tijdens het onderzoek zijn vier incidenten naar vorengekomen.

Dinsdagmorgen werd een 15-jarige jongen in de Pelikaanstraatbedreigd met een balletjespistool. Daders waren een 15-jarige jongeman uitGieten en een 13-jarige jongen uit Wijster. Het wapen was eigendom van deinwoner van Wijster. Het pistool werd door zijn ouders vernietigd.

Tussen de middag werd een jongen op school in Assen bedreigddoor een 14-jarige jongen uit Assen. De 14-jarige heeft hierbij zowel in de aulavan de school als buiten voor de school geschoten. Het wapen was eigendom van de13-jarige jongeman uit Wijster. De daders en overige betrokken leerlingen zijneen week door de schoolleiding geschorst.

Bij het incident in de Frans Halsstraat waren de eerder genoemde14-jarige Assenaar en een 15-jarige plaatsgenoot betrokken. Het balletjespistooldat daarbij gebruikt werd was eigendom van de 15-jarige Assenaar. De dadersbekennen dat er is geschoten op de kinderen maar beschuldigen elkaar. Het duowordt er tevens van verdacht hierna in Assen een 11-jarige jongen met hetballetjespistool te hebben bedreigd. Ook dit pistool werd vernietigd door deouders van de 15-jarige. Het meisje dat beschoten en geraakt werd moest zich inverband met oogletsel onder doktersbehandeling stellen vanhet oogziekenhuis.

De politie maakt proces-verbaal op.

bron: politie.nl | Categorie: schietpartij


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Ubbena | 112 alarmeringen Ubbena | Goedkoop Tanken in Ubbena | Supermarkten in Ubbena | Weerbericht Ubbena